Kalite Politikası

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GIDAMER) KALİTE POLİTİKASI

Bülent Ecevit Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup Ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir üniversite olmayı hedeflemiştir

Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine – Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 7 Mayıs 2012 tarihli 28285 sayılı Resmi Gazete’de onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkez, tüm faaliyetlerinde paydaşların etkin katılımı, sürekli değerlendirme ve iyileştirme anlayışı ile etkin kaynak kullanımını benimsemiştir.

Bu kapsamda Kalite Hedeflerimiz;

  • Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek araştırma ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmek
  • Üniversite ile gıda endüstrisi arasındaki işbirliğini artırmak.
  • Öğrenci, öğretim elemanı, gıda endüstrisi ve bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerini artırarak hizmet kalitesini sürekli geliştirmek.
  • Tüketici güvenliğinin sağlanması ve bilinçli gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırarak bölgesel problemler için çözüm üretmektir.

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin